Zakelijke bedrijfsactiviteiten

Onderhoud aan bedrijfsterreinen wordt bijna altijd door middel van een contract geregeld. In dit onderhoudscontract worden de werkzaamheden en de frequenties hiervan vastgelegd. Uiteraard wordt de invulling bepaald aan de hand van de wensen van de klant en heeft het bedrijf goed inzicht in de kosten.

Greenolive hanteert drie basis onderhoudsvormen voor bedrijfsterreinen:

  • VERHARDING: Het verharde gedeelte van een bedrijf betreft meestal de entree met parkeergelegenheid en functioneert als zodanig als het visitekaartje van dat bedrijf. Dat deel van het bedrijfsterrein dient er dus netjes en representatief uit te zien. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit: onkruid verwijderen van en algengroei bestrijden op bestrating.
  • GROEN: Het groen, de sierbegroeiing aan de buitenzijde van een bedrijf moet aansluiten bij de verharding en het verzorgde uiterlijk bevestigen of zelfs versterken. Het betreft hier het reguliere tuinonderhoud, waarbij vooral gedacht moet worden aan het snoeien van hagen, bemesten van planten en verwijderen van onkruid tussen de beplanting.
  • GAZON: Indien een bedrijf wordt omringd door een gazon, dient het diepgroene gras de uitstraling van de gevel en het gehele gebouw te accentueren. Het reguliere onderhoud van het gazon bestaat voornamelijk uit maaien en bemesten. Hierbij wordt periodiek aandacht besteed aan mos- en onkruidbestrijding, verticuteren en het inzaaien van kale(re) plekken.

Onderhoud van interieurbeplanting voor bedrijven

Onderhoud van interieurbeplanting voor bedrijven is ook met een onderhoudscontract uit te besteden. Sinds de oprichting heeft Greenolive op dit gebied een indrukwekkende reputatie opgebouwd bij een aanzienlijk aantal zakelijke klanten.

Bij deze klanten biedt Greenolive een totaalconcept: het interieur van het bedrijfspand wordt van exclusieve beplanting voorzien en daarna worden deze planten (vaak vele jaren) verzorgd. Kasper Kerkhof is trots op deze langdurige en trouwe zakelijke relaties, waarmee de klantvriendelijkheid en gunstige prijs/kwaliteitverhouding van Greenolive wordt bewezen.

Individueel contract of combinatie-contract

Voor deze drie basisvormen kunnen individuele contracten worden afgesloten, of er kan een combinatie worden gemaakt van 2 of 3 onderhoudsvormen. Niet elk bedrijf heeft echter een combinatiecontract nodig en sommige bedrijven hebben behoefte om een afwijkende invulling aan het groenonderhoud te geven. Greenolive kan op elke ‘groene onderhoudsbehoefte’ inspelen en staat dan ook open voor de individuele wensen van de zakelijke klant.

Ook de frequentie van het onderhoud is (per onderhoudsvorm) bespreekbaar: wekelijks, maandelijks of seizoensgebonden.