Tuinontwerp/tuinaanleg

Tuinontwerpen en -aanleg moeten uniek zijn en passen bij een woning of bedrijf. Volgens de Greenolive benadering is het uitgangspunt: de ‘groene aankleding’ perfect te matchen met de smaak van de klant en naadloos te laten aansluiten bij de stijl van het woonhuis of bedrijfspand.

Greenolive ziet de tuin als een onlosmakelijk deel van een gebouw en zal het ontwerp daar altijd mee laten samensmelten. Elementen uit een woning, bedrijfslocatie of kantoor komen terug in de tuin of het dakterras, zodat een geïntegreerd geheel ontstaat. Waar bij bedrijven de nadruk ligt op functionaliteit, representatie en weinig onderhoud, ligt bij woonhuizen meer de nadruk op mooi, uitbundig en genieten. Zoals elk huis met zijn inrichting uniek is, zo zijn de tuinen van Greenolive dat ook.

Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek zal Greenolive eerst inventariseren wat de persoonlijke smaak van de klant is en wat de herkenbare elementen in de inrichting van een woning of bedrijf zijn. Tijdens dit gesprek zullen ook de (huidige) tuin (of het dakterras) en de wensen van de klant ruim aan bod komen. Het beschikbare budget wordt besproken en aan de hand daarvan wordt bepaald wat haalbaar is.

Greenolive heeft een ruime sortering voorbeelden van materiaal en monsters van producten, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Ook een bezoek aan één van de aangesloten leveranciers, om de materialen te beoordelen of te selecteren, behoort tot de mogelijkheden.

Ontwerpschets

Aan de hand van alle gegevens wordt een advies ontwikkeld en een ontwerpschets gemaakt, welke aan de klant ter beoordeling wordt aangeboden. Na deze beoordeling en het verwerken van eventuele opmerkingen ontstaat het definitieve ontwerp en wordt een bestratings- en beplantingsplan uitgewerkt. Als het ontwerp door de klant is goedgekeurd en definitief is, volgt de offerte voor het leveren van de benodigde materialen en het praktisch uitvoeren van het ontwerp.

Tuinaanleg

Bij een nieuwbouwhuis met een volledig nieuwe tuin is het raadzaam om vroegtijdig Greenolive in te schakelen, zodat de tuinexperts in samenspraak met de opdrachtgever, de (huis)architect en de aannemers de tuin kunnen ontwerpen. Op deze wijze kunnen bepaalde voorzieningen (fundaties, leidingwerk en elektra) al tijdens de bouw worden geïntegreerd.

Tuinrenovatie

Een bestaande tuin, die voldoet en mooi is, kan om verschillende redenen op een bepaald moment ook aan een ‘opknapbeurt’ toe zijn. Hiervoor is een renovatie de juiste oplossing, waarbij de tuin in principe hetzelfde blijft, maar na de ‘make-over’ er weer als nieuw uitziet. Een tuinrenovatie kan elke willekeurige omvang hebben die de klant wenst: van het ophogen van alle bestrating en het snoeien van de beplanting tot het plaatsen van volledig nieuwe beplanting.

Tuinontwerpen in Almere en Lelystad

Tuinontwerpen in Almere en poldertuinen in het algemeen worden in hoge mate beïnvloed door de waterhuishouding in het polderlandschap en de poldergrond. Greenolive heeft daar ruime ervaring mee en past al jaren succesvol diverse drainage-technieken toe om het grondwaterpeil en de vochtbalans in poldertuinen te controleren.

Speciaal ontwikkelde drainagebuizen of grindputten, zijn daar voorbeelden van. Waar drainagebuizen overtollig vocht afvoeren naar sloten of riolen, leiden de circa twee meter diepe grindputten het water naar het dieper gelegen grondwater. Dat de grond iets inklinkt is nooit te voorkomen, maar de tuin zal bij goede drainage wel intact blijven. Ook zullen er geen scheefgezakte paden of kuilen in de grond ontstaan.

De oppervlaktelaag, die in de Flevopolder voornamelijk uit klei bestaat en soms slechts is vermengd met wat bouwgrond, verdient ook de nodige aandacht. Omdat iedere beplanting en elk tuinontwerp zijn eigen grondsoort en -kwaliteit nodig heeft, dient de bestaande grond meestal te worden bewerkt en verbeterd. Bijpassend bij het beplantingsplan zal Greenolive er daarom altijd voor zorgen dat de basis goed is en eerst de grond geschikt maken voor de gewenste begroeiing.

Tuinontwerpen in Almere en Lelystad